فیلم های آموزشی

کانال آپارت فکرکده

https://www.aparat.com/Fekrkade_complex

شروع برد گیم 1

شنبه 25-09-1396 کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان

شروع برد گیم 2

شنبه 25-09-1396 کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان

شروع برد گیم 3

شنبه 25-09-1396 کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان

شروع برد گیم 4

شنبه 25-09-1396 کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان

شروع برد گیم 5

شنبه 25-09-1396 کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان

توضیح بازی گایتس بلیتس

کلیک بر روی لینک در توضیحات پایین عکس

تومان